CO-WELL ASIA TVC Tuyển dụng

Trung Sam Film Production hân hạnh giới thiệu TVC tuyển dụng nhân sự của Co-Well .

Thành lập năm 2014, CO-WELL  tự hào có nguồn nhân lực kỹ thuật cao và ngày càng lớn mạnh. Tự hào là 1 trong 3 công ty IT vốn Nhật Bản lớn nhất ở Việt Nam Co-Well có 2 văn phòng Việt Nam và 1 văn phòng Nhật Bản. Với khẩu hiệu “Behind your success”, Co-Well tin tưởng vào chất lượng dịch vụ đã tạo ra nền tảng vững chắc cho thành công của đối tác giúp họ phát triển.