Hướng dẫn an toàn trên chuyến bay thủy phi cơ Hải Âu

Hải Âu Aviation sử dụng máy bay thủy phi cơ Cessna Caravan trên tuyến đường Hạ Long Hà Nội. Do bay ở tầng trời thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như mưa, bão, sương mù, nên cần phải có hướng dẫn an toàn trên chuyến bay. Video này thực hiện để hướng dẫn các khâu an toàn bay với khách hàng.

Quá trình làm Video quảng cáo cho máy bay Cesna Caravan diễn từ khâu quay phim tại sân bay, trên thủy phi cơ, đến ra biển Hạ Long  và cuối cùng là khâu hậu kỳ. Trung Sam Creative Design đã tổ chức toàn bộ quá trình từ A đến Z