Lý do trì hoãn hoặc trễ chuyến bay Hải Âu Aviation

Hải Âu Aviation sử dụng máy bay thủy phi cơ Cessna Caravan trên tuyến đường Hạ Long Hà Nội. Do bay ở tầng trời thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như mưa, bão, sương mù, nên cần phải trì hoãn hoặc trễ lịch trình bay. Video này thực hiện để trình bày lý do với khách hàng.

Quá trình làm Video quảng cáo cho máy bay Cesna Caravan diễn từ khâu quay phim tại sân bay, trên thủy phi cơ, đến ra biển Hạ Long  và cuối cùng là khâu hậu kỳ. Trung Sam Creative Design đã tổ chức toàn bộ quá trình từ A đến Z