Tổng Giám đốc Techcombank chúc mừng năm mới xuân Kỷ Hợi 2019

Tổng Giám đốc Techcombank chúc mừng năm mới xuân Kỷ Hợi 2019. Nhân năm mới điểm lại thành tựu 12 tháng đã qua.